Vállalkozási feltételek

Vállalkozási feltételek

FlexiAutósiskola  „B” kategóriás elméleti és gyakorlati képzéséhez

1. A képző szerv adatai:

Cégnév:                                                 Balogh Tamás EV
Megnevezés (fantázianév):                   Flexi Autósiskola
Adószám:                                              67990898-1-33
A cég formája:                                       Egyéni vállalkozás
Székhely:                                              2114 Valkó, Jókai köz 1.
Telephely:                                             2040 Budaörs, Szabadság út 24/1
Telefonszám:                                        +36 70 331 1733
E-mail cím:                                            info@flexiautosiskola.hu
Honlap cím:                                          www.flexiautosiskola.hu

2. Személyi feltételek:

Iskolavezető:
Név:                                                      Balogh Tamás
Iskolavezetői azonosító:                       00055/14
Telefonszáma:                                      +36 70 331 1733
E-mail címe:                                          iskolavezeto@flexiautosiskola.hu
Az iskolavezető személyének változása esetén az új iskolavezetőt megbízási szerződéssel vagy alkalmazottként foglalkoztathatja az egyéni vállalkozás.

Elméleti és gyakorlati oktató:
Név:                                                      Balogh Tamás
Szakoktatói azonosító:                         10228
Az oktató tevékenységét egyéni vállalkozóként végzi, munkaköri leírása szerint.
Az iskola zavartalan működéséhez szükséges további oktatókat szükség szerint foglalkoztat, megbízási szerződéssel vagy alkalmazottként.

3. Tárgyi feltételek:
Ügyfélfogadás helye, ideje, elérhetőségei:
Cím:                                                      2040 Budaörs, Szabadság út 24/1
Ügyfélfogadási idő:                               hétfő 8-10, szerda 8-10, csütörtök 14-18
Telefonszáma:                                      +36 70 331 1733
E-mail címe:                                          iroda@flexiautosiskola.hu
Web:                                                      www.flexiautosiskola.hu
Az ügyfélfogadó helyiség az egyéni vállalkozás telephelyén található.

Bizonylati album, oktatási segédletek
Az iskola működtetéséhez szükséges előírt dokumentumokat, a „Tantervi- és vizsgakövetelmények”, valamint az „A  közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzéséhez előírt dokumentumokról” hatályosszabályozása alapján elkészített és szükség szerint frissített Bizonylati album tartalmazza.Ennek naprakész állapotban tartása az iskolavezető feladata.

Az előírt oktatási segédletek a tanteremben a hatályos szabályozás szerint rendelkezésre állnak.
Az ezekkel kapcsolatos szabályok esetleges változásának figyelemmel kísérése és a szükséges változtatások elvégzése az iskolavezető feladata.

Működési feltételek
Jelen „Vállalkozási feltételek” a vállalkozás által működtetett Flexi Autósiskola belső működését szabályozza.

Tanulói tájékoztató, vállalási feltételek
A képzésben résztvevők számára készült írásos tájékoztatót a tanfolyamon történő részvétel körülményeiről a „Tanulói tájékoztató, vállalási feltételek” tartalmazza, az utolsó módosítás dátumával jelölve. Ennek naprakész állapotáért az iskolavezető felel.

Tanterem
Címe:                                                     1112 Budapest Budaörsi út 1092/6 hrsz.(Budaörs Virágpiac)
A vonatkozó bérleti szerződést az ügyvezető jogosult megkötni, módosítani és felbontani, az iskolavezetővel egyeztetve a műszaki paramétereket.

Rutinpálya/gyakorlópálya
Címe:                                                     1112 Budapest, Budaörsi út Virágpiac
A vonatkozó bérleti szerződést az ügyvezető jogosult megkötni, módosítani és felbontani, az iskolavezetővel egyeztetve a műszaki paramétereket.

Oktatójárművek
Automata Váltós:                                    Honda Civic (Hibrid) Fiat Bravo
Manuális váltós:                                      Honda Civic, Toyota Yaris, Hunday, BMW5, Renault Thalia, Kia, Toyota Corolla
Az autósiskola „B” kategóriás képzéssel foglalkozik.A gyakorlati képzéshez az oktatójárművet az oktató biztosítja. Ennek rendelkezésére állásáról a vele való szerződéskötéskor nyilatkozik.Az oktató köteles az oktatójárművet megfelelő műszaki és esztétikai állapotban az oktatásra és a vizsgára biztosítani. Az oktatójármű változását köteles haladéktalanul bejelenteni.

4. Tanulókkal kapcsolatos további feltételek:
 1. A tanfolyamra való felvétel módja személyesen, személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatásával
 2. Az előírt egészségi alkalmassági orvosi véleményt a háziorvosnál lehet beszerezni, az I. alkalmassági csoportra
 3. A tanfolyamra történő felvétel a vizsgára bocsátás és a vizsgaigazolás kiadásának feltételei:
 • Tanfolyamra történő felvétel feltételei:
  • betöltött 16 és fél éves kor
  • az első részlet befizetése
  • az autósiskolánál megkötött tanulmányi szerződés
 • Vizsgára bocsátás feltételei:
  • Elméleti vizsgára bocsátás feltételei:
   • betöltött 16 és háromnegyed éves életkor
   • az elméleti tanfolyam elvégzése
   • az elméleti tanfolyam megkezdése óta eltelt idő kevesebb, mint 9 hónap
   • elméleti vizsgadíj befizetése
   • kitöltött jelentkezési lap
   • a jelentkező írni, olvasni tud, és az alapfokú iskolai végzettségről nyilatkozik
   • érvényes orvosi alkalmassági igazolás
   • a vizsgán be kell mutatni az eredeti nyolc ált.isk. bizonyítványt (vagy magasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítványt)

A tanfolyam megkezdésétől számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tenni. Ezen a határidőn túl a tanuló elméleti vizsgára kizárólag a tanfolyam megismétlését követően jelenthető.
A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga 2 évig érvényes. Amennyiben a vizsgázó ez idő alatt a vizsgákat sikeresen nem fejezi be, minden sikeres vizsgája és levezetett órája érvényét veszti.

Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:

 • betöltött 17 éves életkor
 • a kötelező óraszám (29óra) levezetése, és az előírt menettávolság (580km) teljesítése
 • gyakorlati vizsgadíj befizetése
5. A tanfolyam tantárgyai és kötelezően előírt óraszámai és kötelező menettávolság
 • Elméleti tantárgyak és óraszámok
  • Közlekedési alapismeretek 18 óra
  • Járművezetés elmélete   6 óra
  • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek   4 óra

Az elméleti tanórák időtartama 45 perc/tanóra. Egy alkalom elméleti oktatás 4 x 45 perc, azaz 4 tanóra.

 • Gyakorlati foglalkozások, óraszámok, menettávolság
  • Kötelező menettávolság: 580km

 Az előírt kötelező óraszám: 29 óra + 1 vizsgaóra, melyet az alábbiak szerint kell teljesíteni:

 • Alapoktatás                        9 óra
 • Főoktatás (forgalom)        20 óra
  • városi                      14 óra
  • országúti                   4 óra
  • éjszakai                     2 óra
 • Vizsga                                1 óra

A gyakorlati oktatás a sikeres elméleti vizsgát követően kezdhető meg.
A gyakorlati órák időpontját a szakoktatóval lehet egyeztetni.
A gyakorlati órák időtartama 50 perc. Az alapoktatásban egy nap max. 1óra vezetés lehetséges, főoktatásban egy nap max. 2×2 óra, közte min. 2 óra szünettel.

Az 580km elérése és a kötelező 30 óra gyakorlati oktatás teljesítését követően, valamint sikertelen forgalmi vizsga esetén a gyakorlati oktató tehet javaslatot további szükséges gyakorlati órákra.

A forgalmi vizsga időtartama 60 perc, ebből 50 perc folyamatos vezetés. A megadott időtartam magában foglalja a vizsgabiztosoknak a vizsga menetéről, valamint a vizsga értékeléséről szóló tájékoztatását.
Az ötödik sikertelen forgalmi vizsga után PÁV vizsgálat kötelező.

6. Járműhasználat:

Választható típusok: Csak az iskola oktató járművein lehetséges a gyakorlati képzés.
Tanuló által biztosított járművel folytatott képzéssel nem foglalkozunk.

7. A hiányzás pótlásának módja:

A gyakorlati oktatásnál az esetleg elkéső oktatóra a tanulónak min. 20 percet kell várni, az oktató miatt elmaradt vezetési órát későbbi időpontban plusz óradíj fizetése nélkül pótolni kell.
A tanuló akadályoztatása esetén az alábbiak szerint mondhatja le a megbeszélt gyakorlati oktatási tanórát:

48 órával a tanóra megkezdése elött díjmentesen

 • amennyiben a tanuló előzetes bejelentés nélkül nem jelenik meg a megbeszélt foglalkozáson, akkor az így igénybe nem vett óráért a teljes óradíjat kell fizetni, és az elmaradt gyakorlati vezetési órát pótolnia kell.
8. Tandíjak, vizsgadíjak, fizetési módok
 • Tandíjak
 • Elmélet
  • Tantermi oktatás díja                               30000 Ft
  • E-learning                                                29000 Ft
 • Gyakorlat
  • Gyakorlati oktatás alap óradíja                4500,-Ft/óra
  • A kötelező 580 km levezetése után         4500,-Ft/óra
  • A más képzőszervtől képzési igazolással érkező tanuló gyakorlati óradíja megegyezik a fenti díjakkal.
  • Egyszeri ügyintézési, irodai díj               15000 Ft
 • Elsősegély nyújtási oktatás díja                      10000 Ft
 • Vizsgadíjak
  • Hatósági díjszabás szerint, jelen tájékoztató 20. pontjában részletezve
 • Fizetési módok, részletfizetés
  • bankszámlára utalással ill. készpénz befizetéssel
  • személyesen a pénztárba készpénz fizetéssel
  • részletfizetésre lehetőséget biztosítunk

A képzés díja és az esetleges részletfizetés ütemezése a szerződésben kerül rögzítésre. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

9. Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételei:

A 24/2005.(IV.21.) GKM rendeletben foglaltak szerint B kategóriánál nincs felmentés

10. A tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja, a tanuló áthelyezés következményei:

A tanuló kérésére az iskolavezető köteles kiállítani a „Képzési igazolás”-t 3 példányban, és annak 2 példányát átadni a tanulónak 3 munkanapon belül. A befizetett, de le nem vezetett órák díját a képzőszerv az igazolás kiadásával egyidejűleg készpénzben visszafizeti.

11.  Oktatási helyszínek:

Elmélet

 • 1112 Budapest Budaörsi út 1092/6 hrsz.

Gyakorlat

 • Budapest, Budaörsi út Virágpiac
 • Budapest Berda J u 15
 • Budapest Csáktornya park
12. Vizsga helyszínek:

Elméleti

 • 1119 Budapest, Petzvál J. u 39.

Gyakorlati

 • 1112 Budapest, Budaörsi út Virágpiac
13. Pótórák igénylésének módja, díjai:

A kötelező 580km futásteljesítmény fölött a gyakorlati oktató tehet javaslatot a további gyakorlati órák mennyiségére. A pótórák díja 3.800,-Ft/óra.

14. Az engedélyező hatóság megnevezése, címe, telefonszáma:

Első fokon:

 • Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közúzi Gépjármű-közlekedési Hivatal Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály

Felügyeletet ellátó szerv:

 • Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
 • 1141 Budapest Komócsi u 17-19
15. A vizsgázó jogai és kötelezettségei:
 • A vizsga helyéről és időpontjáról értesítjük
 • a vizsgázónak a vizsga helyszínén a számára kiírt időpontban a járművezetésnek megfelelő öltözetben meg kell jelenni
 • a vizsgázónak személyazonosságát érvényes személyi igazolvánnyal, vagy a személyazonosításra szolgáló egyéb érvényes okmánnyal (útlevéllel) igazolnia kell
 • a hivatalos vizsgaeredmény a vizsgajegyzőkönyvön szerepel, amelynek tudomásulvételét a vizsgázó aláírásával igazolja
 • a vizsgán meg nem jelenés, illetve késésvagy sikertelen vizsga esetén újabb vizsga csak a vizsgadíj ismételt befizetése esetén tehető, kivéve, ha a vizsgázó távolmaradását legkésőbb a vizsga napját megelőző 6. napon a Felügyelőségnek személyesen vagy írásban bejelenti, vagy orvosi igazolással indokolja a betegség megszűnését követő 8 napon belül a Felügyelőség felé.
 • a vizsgázó a személyi adataiban történt változást 8 napon belül köteles bejelenteni.
 • amennyiben az orvos vizsgálata során korlátozást ír elő (szemüveg vagy kontaktlencse), a tanuló köteles mind a gyakorlati vezetés, mind a vizsgák során tartalék szemüveget vagy kontaktlencsét magával hordani. Amennyiben a szemüveg vagy kontaktlencse hiánya miatt a vizsga nem tartható meg, az anyagi felelősség a vizsgázót terheli.
 • amennyiben a vizsgázó már rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel vagy vizsgaigazolással, a vizsgák alkalmával azt köteles a vizsgabiztosnak bemutatni.
16. Vizsgadíjak és azok megfizetésének módja:
 • elmélet vizsga díja                                 4.600,-Ft
 • forgalmi vizsga díja                              11.000,-Ft
 • elsősegélynyújtó vizsga díja                  6.500,-Ft

A vizsgadíjak befizetése a vizsgára jelentés előtt történik készpénzben.

17. A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott fontosabb előírások
 • Az okmányiroda készíti el a járművezetésre jogosító okmányt, Ekkor az alábbi dokumentumokat kell bemutatni:
  • személyi igazolvány
  • lakcímkártya
  • közúti elsősegélynyújtás tanfolyam sikeres elvégzését igazoló kártya
  • orvosi alkalmassági igazolás
 • A „B” kategóriára érvényesített vezetői engedély a járművezető 18. életévének betöltéséig csak belföldön történő járművezetésre jogosít.
 • A vezetési jogosultság első alkalommal történő megszerzésének napjától számított 2 évig a vezetői engedély kezdő vezetői engedélynek minősül.
 • Nem magyar állampolgár esetén szükséges 6 hónapos tartózkodási engedély, vagy állandó bejelentett lakcím.

Ezt az írásos tájékoztatót, mely a képző szerv vállalkozási feltételeit tartalmazza, a képző szerv készíti el és végzi a szükséges módosításokat, aktualizálásokat a 24/2005.(IV.21) GKM rendelet 2.sz. melléklet szabályozása szerint.

Az írásos tájékoztató egy példányát a képző szerv a tanfolyamra történő jelentkezéssel egyidejűleg a jelentkezőnek átadja, és a tanfolyamra jelentkezők kellő tájékoztatása érdekében az ügyfélfogadásra szolgáló helyiségben jól látható helyen ki is függeszti, valamint az írásos tájékoztatóban megjelölt honlapján közzéteszi és folyamatosan aktualizálja.

A képző szervet népszerűsítő felhívásokban közzétett adatoktól az írásos tájékoztató adataiban eltérés nem mutatkozhat.

Budaörs, 2017.01.10.

Balogh Tamás
iskolavezető

PDF-ben letölthető verzióhoz kattintson ide!